Faglig og finansiell styrke gir trygghet

I oktober 2015 ble det kjent at Pål Oord og Egil Stenshagen valgte å møte fremtidens dekk og felg marked sammen. Importselskapene Auto Grip AS og InterContact Norway AS fusjonerte inn i et nytt selskap som fikk navnet Starco Norge AS (Starco er en forkortelse av Scandinavian Tire And Rim Company).

Starco Norge AS fikk raskt suksess og omsatte for oppunder 400 millioner kroner i første driftsår.

Oord/Stenshagen har nå satset ytterligere med ny fusjon sammen med tre av Norges større dekk og felg grossister (tidligere Starco Team partnere):

•Nord Norsk Dekkimport AS, Bodø
•Terje Vold AS, Trondheim
•Scan Vest Dekk AS, Ålesund

Disse tre solide og velrennomerte grossistene har vi jobbet sammen med i en årrekke. Det er faktisk annen generasjon som driver videre i disse dager. Scan Vest Dekk AS eide vi 51% av fra tidligere,
mens de to øvrige er 100% eid av familien Henriksen i Bodø og Vold i Trondheim».

Denne fusjonen gjør at vi nå blir ett firma. «Nye» Starco Norge AS vil sysselsette ca. 70 personer og ha 7 lagre fordelt rundt om i Norge.

Dekksortimentet blir stadig mer omfattende. Vi erfarer derfor at forhandlere setter stor pris på lokale grossistlagre og dermed mulighet for raske leveranser. Således kan forhandlere redusere sine egne lagre og bruke mer plass til dekkhotell, et marked som er i sterk vekst.

Dette sikrer oss og våre kunder forutsigbarhet, identitet og fleksibilitet på en bedre måte enn tidligere. Vi vil ytterligere kunne optimalisere våre lagre, frakter og innkjøpsvolum – og således styrke vår konkurranseevne. En vinn-vinn situasjon for oss og våre kunder over hele landet.

Starco Holding AS (Stenshagen/Oord) forblir største eier i Starco Norge AS med 75% eierandel, mens de innfusjonerte selskapers holdingsselskap vil kontrollere de resterende 25% av aksjene.

Selskapets styreformann vil fortsatt være Egil Stenshagen, og Pål Oord fortsetter som administrerende direktør.

Fusjonen vil gjelde fra 1. desember 2017, men operativt fra 1. januar 2018.

Starco Holding AS eier også dekkjeden DekkTeam AS, men denne holdes utenfor fusjonen. Det samme gjelder dekkselskaper som var eid av de innfusjonerte selskaper. DekkTeam forhandlere eiet av Starco Holding AS vil i 2017 omsette for ca kroner 275 millioner.

Vi har en tydelig målsetning om å befeste en stilling som landets ledende og foretrukne leverandør. Vi vil sørge for at alle våre medarbeidere kontinuerlig får oppdatere seg på nyhetene innen sine områder, og vil som selskap følge nøye med i utviklingen som skjer hos produsentene. Med tette kontakter hos fabrikkene er vi godt forberedt til å være tidlig ute når spennende produkter lanseres.

Kjente merker som Yokohama, Kuhmo, Nankang, Gislaved, Borbet, Alutec m.fl. Dette er dekk til personbil, SUV, vare- og lastebil, anlegg, landbruk og MC – og felger som passer de fleste bilmerker. Også verdenskjente Gulf inngår i vårt produktutvalg. Olje og smøremidler til de fleste kategorier, fra racingolje til greasprodukter for landbruksmaskiner.