Sør-Østlandet HOVEDKONTOR
Dyrskueveien 38 | 2040 Kløfta

Avd. Midt-Norge 
Østre Rosten 80 | 7075 Tiller

Avd. Nord-Norge
Munarvollveien 1 | 8030 Bodø

Avd. Vestlandet/Rogaland
Vassmyra 1 | 6037 Eidsnes

Ledelse

Paul Oord
Adm.direktør
Telefon
404 07 809
Erik Vold
Regionsdirektør Midt-Norge
Telefon
926 65 000
Cato Henriksen
Regionsdirektør Nord-Norge
Telefon
918 31 856
Jan Arve Skåravik
Regionsdirektør Vestlandet
Telefon
900 13 570
Finn Stai
Regionsdirektør Sør-Øst
Telefon
404 07 803
Jan Falkenhaug
Salgsdirektør
Telefon
911 93 941
Eirik Johansen
Økonomisjef
Telefon
414 32 358